2015-10-09 ДОРНОГОВЬ
dornogovi.aimag 216

“БИ АВАХГҮЙ, БИ ӨГӨХГҮЙ” аян

Монголын Залуучуудын холбооноос Авлигын эсрэг “БИ АВАХГҮЙ, БИ ӨГӨХГҮЙ” аяны хүрээнд 5 төрлийн хэвлэмэл плакатыг 14 сумынхаа төрийн албаны удирдлага, аймгийн төвийн төрийн удирдах 104 албан тушаалтныг хүснэгтээр гарган гарын үсэг цуглуулж, авлигын эсрэг аянд нэгдсэн цаашид энэхүү үйл ажиллагаанд зарцуулагдах мөнгөн хандивыг хайрцаганд авах арга хэмжээ зохион байгуулагдаж одоогийн байдлаар томоохон бүтэцтэй албан байгууллагын 37 удирдах албан тушаалтан хамт олонтойгоо тус аянд нэгдээд байна.

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..